Ivan Verbeerst & Zoon

PROFESSIONELE INSTALLATEUR VAN CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR
WONINGBOUW – LANDBOUW – INDUSTRIEBOUW

VENTILATIE TYPE D

Op basis van de berekeningen van de EPB verslaggever wordt er voor een bepaald systeem van ventilatie gekozen. Het type D is een vraaggestuurd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Met behulp van ventilatoren wordt in de woning of loods verse buitenlucht aangevoerd terwijl de vervuilde binnenlucht naar buiten wordt afgevoerd. Binnensensoren meten de luchtkwaliteit en op basis van deze gegevens wordt het ventilatiedebiet aangepast. Met dit vraaggestuurd systeem wordt overventilatie tegengegaan en kunt u bijgevolg heel wat energie besparen.
Meer info vindt u op www.ventilairgroup.be.